КАНДАЙ АРЫЗ-ДАТТАНУУЛАР БИЗНЕС-АКЫЙКАТЧЫ МЕНЕН КАРАЛАТ

Сиздин арызыңыз мамлекеттик органдардын аракеттерине же аракетсиздиктерине тийешелүүбү?

Сиздин арызыңыз соттун же арбитраждын териштирүү мезгилинде каралдыбы же соттун чечими (токтому, аныктамасы) барбы?

Арыз-даттануунун маселеси акыркы бир жылдын ичинде орун алдыбы?

Арыздын маселесин чечүүгѳ жок дегенде бир административдик түрдѳѳ аракет кылдыңызбы?

СИЗДИН АРЫЗ БИЗНЕС-АКЫЙКАТЧЫ ИНСТИТУТУН ТАЛАПТАРГА ЖООП БЕРЕТ